Forberedelse til jobbintervju

Endelig har du landet et jobbintervju! Her er våre beste tips for å gjøre et godt inntrykk.

Hvis du er blitt innkalt til et jobbintervju betyr dette at arbeidsgiver har tro på at du kan være en god kandidat for jobben. Du har antageligvis blitt valgt ut blant flere andre søkere til å komme på intervju. Selv om arbeidsgiver har valgt deg ut er ikke hele jobben gjort. Her får du tips om hva du må huske på og hvilke forberedelser du bør gjøre i forkant av jobbintervjuet.

En bunke med bøker

Les deg opp om bedriften og stillingen

Oppsiktsvekkende mange kandidater setter seg ikke tilstrekkelig inn i arbeidsgiver, arbeidsoppgaver eller stillingsutlysningen før de møter på jobbintervju. Dette sender et signal om at du egentlig ikke er så veldig interessert i den aktuelle jobben. Før du går på intervjuet kan det være lurt å lese godt på bedriftens nettsider og i tillegg lese gjennom stillingsannonsen en gang til. Hvordan beskriver bedriften seg selv? Hva spørres egentlig om i stillingsannonsen? Ofte kan du få et fortrinn dersom dine erfaringer og personlige egenskaper passer inn med bedriftens verdier og stillingen som utlyses.

Vanlige spørsmål

Det er en del spørsmål som går igjen i de fleste jobbintervjuer. Ved å forberede og bevisstgjøre seg på disse kan man gi bedre svar og være mer selvsikker i en intervjusituasjon. Her er noen av de vanligste spørsmålene du bør ha tenkt i gjennom et svar til:

 • Kan du fortelle litt om deg selv?
 • Hva vet du om denne arbeidsplassen/stillingen?
 • Hva er dine styrker og svakheter?
 • Hvorfor bør vi ansette deg?
 • Hva er din motivasjon for å søke denne jobben?
 • Hvorfor ønsker du å bytte jobb? / Hvorfor sluttet du i din tidligere jobb?
 • Hvor ser du for deg at du er om fem år?
 • Vil du si at du jobber raskt eller nøye?
 • Hvordan takler du stressende situasjoner?
 • Hva gjør du dersom du er uenig med kollegaer eller ledere?
 • Hvordan ville din tidligere sjef beskrevet deg?
 • Hva vil referansene fortelle om deg når jeg ringer de?
Jobbintervjusituasjon med en mann og en dame

Unngå klisjeer

I et jobbintervju vil du antageligvis få spørsmål om dine negative sider eller andre spørsmål som kan være vanskelige å besvare. Spørsmålet om negative sider blir stilt i nesten alle intervjuer og får stort sett samme svar. Enten at man er for perfeksjonistisk eller at man lett blir ensporet og fortapt i oppgaven. Dette er for det første svar som intervjueren har hørt mange ganger før og for det andre positive sider forkledd som negative. Du er mye bedre tjent med å være ærlig. Fortell også hvordan du har jobbet med å få bukt med denne negative siden og hvordan dette har gått.

Tre ulike dresskoder

Kleskode

Mange er usikre på hva de skal ha på seg på et jobbintervju. Hovedregelen er at du skal kle deg pent. Du bør heller være litt for overdressed enn underdressed. Et jobbintervju er et formelt møte, og man bør kle seg deretter. Hvis du ikke aner hvordan kleskoden er i bedriften du skal i intervju til kan du ta en titt på hjemmesiden eller tenke på hvordan klesstilen er i de respektive bransjene. Du kan fint komme i jeans og en fin skjorte på et jobbintervju til en lagerjobb, mens du bør vurdere mer formelt tøy hvis jobbintervjuet gjelder en jobb innen finans.

Folk er som oftest mer opptatt av dette enn nødvendig. Kler du deg pent og tenker på hvilken bransje du skal besøke, så skal det i de fleste tilfeller gå helt fint.

Vær presis

Møt alltid opp presis til jobbintervjuer. Her finnes det absolutt ingen unntak. Dette er det første inntrykket arbeidsgiver har av deg. Det sier en hel del om deg som person dersom du kommer for sent til det første møtet med arbeidsgiver. På den andre siden bør du heller ikke møte opp alt for tidlig. Ditt jobbintervju er et av mange gjøremål arbeidsgiver skal gjennom den dagen. At det sitter en kandidat i gangen og venter stjeler fokus og skaper stress. Møter du opp 5 minutter før er du helt innenfor hva som forventes av deg.

Håndtrykk

For mange kan dette virke som et overflødig punkt, men et dårlig håndtrykk kan bidra til at intervjuet i realiteten er over før du vet ordet av det. Spør hvilken som helst person som har holdt mange intervjuer om hva de synes om et slapt håndtrykk og du vil bli overrasket over hvor like svarene er. Et slapt håndtrykk signaliserer at du er slapp, uhøflig og bare håndhilser fordi du må. For å gjøre et godt førsteinntrykk er det viktig at du ser den du møter i øynene, gir et fast håndtrykk og smiler. Dette viser at du er trygg på deg selv og at du viser interesse for motparten. Mestrer du dette har du allerede en fordel i intervjuprosessen.

Håndtrykk mellom to personer

Hva gjør deg unik?

Før du går på jobbintervju er det viktig å tenke gjennom hvilke egenskaper du har som kan gi deg en fordel i konkurransen med de andre kandidatene. Det kan være lurt å lese gjennom stillingsutlysningen en gang til. Hvilke egenskaper av verdi kan du ta med deg inn i et potensielt arbeidsforhold? Kan du ta med deg kunnskap bedriften ikke besitter? I så fall hva?

Husk at jobbintervjuet skal være et innsalg av deg selv til bedriften. Du skal gjøre deg attraktiv og fremheve dine unike sider. Da er det viktig at du har gjort deg opp noen tanker om hvorfor bedriften skal velge deg framfor andre kandidater. Det kan for eksempel være konkrete caser som kan kobles opp mot bedriftens virke, forenings- eller frivillighetsarbeid eller interesser. Det er ikke sikkert det kommer spørsmål om akkurat disse tingene, men ved å ha gjort seg opp noen tanker er det lettere å fortelle om seg selv og hva man kan. Det er aldri dumt!

Jobbintervju med to personer

Hvordan foregår et vanlig intervju?

Det vil selvfølgelig være store variasjoner på hvordan et intervju foregår, men i de fleste tilfeller er det som en samtale mellom kandidat og arbeidsgiver. Målet for arbeidsgiver er å bli mest mulig kjent med deg og få et størst mulig grunnlag for å vurdere om du er rett for jobben. Et intervju starter som regel med at arbeidsgiver forteller litt om hvem han eller hun er og litt om bedriften. Deretter er det som regel en samtale hvor det stilles en del spørsmål fra arbeidsgiver.

Du kan også bli innkalt til intervju der det forventes at du tar tester, jobber med en case eller at du blir intervjuet i en gruppe. Det er vanlig at det opplyses om dette i forbindelse med innkalling til intervju.

Still spørsmål!

Store deler av intervjuet vil bestå av å svare på spørsmål fra arbeidsgiver og fortelle om egne erfaringer, men stort sett i alle intervjuer vil du få spørsmål om det er noe du lurer på om bedriften eller stillingen. Du bør prøv å spørre om noe som viser at du forstår noe av det bedriften holder på med. Det er ikke et krav å ha en full forståelse for alt, men vis at du er interessert og har fulgt med gjennom intervjuet. Dette er en sjanse til å vise arbeidsgiver at du har evne til å reflektere over det dere har snakket om tidligere i intervjuet og vise interesse for stillingen og arbeidsplassen. Spørsmål om lønn og frynsegoder passer ikke inn her, men bør holdes tilbake til du eventuelt får tilbud om jobben.